X
GO

ClearSCADA 2013 R1 – novinky

ClearSCADA se stala součástí portfolia StruxureWare

StruxureWare je název pro softwarové aplikace a balíčky firmy Schneider Electric sloužící pro zvyšování produktivity a úsporu zdrojů. StruxureWare software je členěn na tři úrovně: Control level, Operations a Enterprise. Softwarové aplikace jsou k dispozici jako „A La Carte“ aplikace nebo jako část balíčku pro konkrétní oblast (průmysl, řízení budov…)

ClearSCADA je nyní označována jako SCADA Expert ClearSCADA, SCADA software určený pro telemetrii a SCADA aplikace pro velké vzdálenosti.  Stala se součást balíčku SCADA software náležící do úrovně Control level portfolia StruxureWare.

Jako součást StruxureWare, SCADA Expert ClearSCADA obsahuje logo StruxureWare. Došlo k úpravě názvu, ikony a úvodní obrazovky produktu a marketingových věcí.

 

ClearSCADA Mobile

 

ClearSCADA Mobile je mobilní klient pro AndroidTM a serverový systém pro SCADA Expert ClearSCADA. Vnáší mobilitu do práce se SCADA systémem. Umožnuje technikům, ale i manažerům získat informace v reálném čase o stavu systému, i když zrovna nejsou v kanceláři nebo na velíně. Číst více...

Vylepšení serveru

Integrovaná záloha serveru
Ve SCADA Expert ClearSCADA byl přidán nový objekt Backup, který umožňuje online zálohovat databázi. Záloha se může provádět automaticky (pomocí plánovače) nebo ručně využitím metody objektu.

Integrovaná záloha databáze serveru:

 • Na začátku pozastaví zápis do databázových souborů
 • Potvrdí, že před spuštěním zálohy byl zápis pozastaven 
 • Zkopíruje databázové soubory na záložní úložiště
 • Opět povolí zápis do databáze

Zálohovací úloha na svém začátku a po skončení zapíše záznam do událostního deníku. Záznam o ukončení obsahuje údaje o počtu zkopírovaných souborů a celkovou velikost kopírovaných dat.

Během procesu zálohování provádí server své úkoly: zpracovává hodnoty, ukládá aktualizace do paměti a synchronizuje aktualizace se záložním serverem. Když je záloha dokončena, všechny aktualizace jsou uloženy na disk běžným způsobem.

Proces zálohy zkopíruje následující soubory:

 • Databáze: Metadata, Struktura, Konfigurace a Data
 • Historická data
 • Data Událostního deníku
 • Data Konfiguračních změn

Záloha historických dat umožňuje zadat časové období, za které mají být data zálohována. To ovlivní množství zálohovaných dat, tedy velikost zálohy a dobu procesu zálohování. U rozsáhlých systémů s velkým počtem historických dat by měly být nastaveny smysluplné limity.

Vývoj driverů

Podpora pro SCADAPack E IEC61131-3 Target 5
K objektu RTU SCADAPack E byla přidána podpora IEC61131-3 Target 5. Formát souboru Target 5 je odlišný od předchozího podporovaného formátu Target 3.

SCADA Expert ClearSCADA podporuje nahrávání konfigurace do RTU SCADAPack E včetně zkompilovaných Target 3 souborů. Soubory jsou ve SCADA Expert ClearSCADA připojeny k objektu stanice SCADAPack E pomocí dialogu „Configuraton Setup“.  Tento dialog také umožňuje zobrazit popis a informaci o verzi zkompilovaného souboru.

Dosavadní podpora souborů Target 3 byla ve SCADA Expert ClearSCADA rozšířena o Target 5 soubory. V objektu stanice SCADAPack E bylo přidáno nové konfigurační políčko, které umožňuje uživateli zvolit, která verze IEC61131-3 Target ve stanici běží. Toto nastavení je nahráno do stanice, která novou verzi Target podporuje. Nastavení ovlivní i typ souboru, který může být zvolen v dialogu „Configuraton Setup“.

Uživatelské rozhraní

Vylepšení Trendů
V trendovém subsystému SCADA Expert ClearSCADA najdete tyto novinky:

 • Vylepšeno výchozí nastavení trendu
 • Y-osy jsou nyní jednoznačně identifikovatelné
 • Vylepšená estetika zobrazení

Existující dialog Nástroje -> Možnosti byl rozšířen o možnost definovat všechny výchozí vlastnosti každého typu grafu (Aktuální, Historický nezpracovaný a Historický zpracovaný). Pro snadnější zadávání konfigurace bylo přidáno nové okno obsahující samostatnou stránku pro každý typ grafu.

V některých případech není snadné rozlišit která Y-osa patří ke kterému grafu. Zlepšení v tomto případě zajišťuje, že pokud je v trendu vybrán graf, jsou všechny příslušné atributy zřetelně viditelné. Když uživatel klikne na graf v legendě trendu, všechny ostatní grafy trendu jsou zesvětleny, světlejší jsou také atributy ostatních grafů: značky, poznámky, Y-osy a alarmní limity. Jen vlastnosti vybraného grafu jsou v trendu zřetelně viditelné.

Trendy umožňují konfiguraci mnoha grafických vlastností, každá z nich může mít uživatelem nastavenou barvu a k tomu SCADA Expert ClearSCADA automaticky volí barvu přidávaného grafu. Zatímco je uživatel zodpovědný za volbu většiny těchto barev a z definice vyplývá, že je zodpovědný i a jakýkoliv konflikt barev, může SCADA Expert ClearSCADA přidat nový graf v barvě, která je téměř k nerozeznání proti barvě pozadí trendu. Proto byla automatická volba barvy optimalizována, aby omezila tento konflikt barev. Pro volbu barvy nově přidávaného grafu se berou na zřetel barvy existujících grafů, ale i barva pozadí.

Nové a vylepšené symboly v knihovně
Knihovna symbolů SCADA Expert ClearSCADA byla aktualizována, nově zde najdete 51 symbolů TRSS řady produktů, jako jsou čidla Accutech, jednotky SCADAPack a Trio rádia.

Example Projekt
Na example projekt zpracování odpadních vod se můžete podívat na YouTube.

Zaujala Vás naše nabídka? Rozšiřte řady našich zákazníků. Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku.
 


Kam pokračovat

On-line podpora