X
GO

Alarm Management

Očekává se, že SCADA /HMI software obsahuje nějakou formu sledování alarmů. Geo SCADA je navržena jako SCADA Master stanice, která je použitelná pro velké systémy monitorování a řízení, tzn. mnoho serverů a pracovních stanic s tisíci kontrolery. V takových systémech může být značný počet aktivních alarmů, proto je důležité oddělit je podle oblastí (hierarchie databáze) a filtrovat podle alarmních kategorií.

Alarmování je atributem objektu bod, takže při konfiguraci bodu jsou zadány meze alarmu, úroveň závažnosti, přidružená stránka nápovědy, meze rychlosti změny, atd. V okamžiku uložení konfigurace bodu, server okamžitě vyhodnocuje alarmní podmínky a zobrazuje stav. Když nastane alarm, může být sledován různými způsoby:

  • alarmní stránka
  • alarmní banner (v horní nebo spodní části okna)
  • grafická stránka - hodnota bodu je zvýrazněna
  • vložený seznam
  • přesměrování na SMS zprávu na mobilní telefon
  • přesměrování na email

Možnost přesměrování alarmů je pokročilá funkce a je integrovaná na serveru bez příplatků. Je ideální pro bezpilotní monitorovací SCADA systém, jelikož v případě kdy nastane kritická událost, upozorní příslušnou osobu. V případě že je SCADA systém sledován 24 hodin denně 7 dní v týdnu, může být systém pojištěn přesměrováním, které zajistí oznámení události. Další možností přesměrování je pravidlo, které umožní rozhodnout, kdo dostane oznámení o alarmu, a zda se má přesměrování provést ihned nebo až po určité době, kdy je alarm aktivní. Může být nakonfigurováno více přesměrování, čímž se zajistí eskalace procesu. Níže uvedený diagram ukazuje, jak to může fungovat.

Příklad přesměrování alarmů