X
GO

Architektura produktu Geo SCADA

Geo SCADA je integrovaný SCADA software skládající se ze tří komponent: server, windows klient nazývaný „ViewX“ a webový klient nazývaný „Virtual ViewX“. Server provádí veškeré funkce SCADA systému, jako je komunikace dat, real-time databáze, zpracování alarmů, historian, reportování a provoz webového serveru. Klientské aplikace fungují jako HMI a jsou připojeny k serveru architekturou klient-server pomocí TCP/IP sítě.

Pro zajištění vysoké spolehlivost systému, umožňuje Geo SCADA konfiguraci několika možností redundance: dvojnásobná, trojnásobná, disaster recover (DR) a vzdálené performance servery pro místní přístup. Také LAN/WAN sítě a připojení na vzdálené kontrolery může být konfigurováno redundantně.

Jednou ze záležitostí, která může být problém pro SCADA software v případě nasazení ve WAN síti, je zobrazování grafických stránek. Pokud jsou umístěny na SCADA serveru, je potřeba dostatečná šířka přenosového pásma pro rychlou aktualizaci dat. Alternativou je umístění grafiky na vzdálené stanici, následkem tohoto řešení je ovšem správa verzí. Nativní formát grafiky v Geo SCADA je vektorová, což je obvykle 1/20 velikosti bitmapové grafiky. Proto může být grafika snadno přenášena přes úzkopásmové komunikační linky, ikdyž je spravována serverem.

Geo SCADA se skládá ze tří komponent :

  • Geo SCADA Server (založena na bodech)
  • ViewX Windows klient (operátorská stanice)
  • Virtual ViewX klient (vzdálený/občasný uživatel)

Je důležité si uvědomit, že server spravuje celý systém, tj.:

  • Ovladače komunikace
  • Alarmy a události
  • Archivování dat (historian)
  • Konfigurační databáze

Na klientské straně se lokálně neukládají žádná data SCADA databáze, proto jsou nazývány Zero Administration Klienti (ZAC).

Rozšiřitelnost systému

Geo SCADA díky funkcionalitě šablon, licenčnímu modelu i dalších aspektů umožňuje z počátečního malého systému jednoho serveru o několika proměnných a jedné klientské stanici velmi snadno vytvořit velký několikanásobně redundantní geograficky rozlehlý systém s velkým množstvím sledovaných proměnných. Software Geo SCADA může běžet na 32 nebo 64-bitovém operačním systému Windows na desktopovém nebo serverovém hardware.