X
GO

Reporting

Žádný SCADA systém není kompletní bez nástroje umožňujícího reportování. Reporty, které uživatelé potřebují, bývají různorodé, konfigurace reportovací aplikace bývá obecně dosti složitá. Ideální je, když SCADA systém nabízí několik možností. Geo SCADA má množství standardních otevřených rozhraní jako ODBC, OLE-DB a OPC, která lze využít jakýmkoliv reprotovacím nástrojem třetí strany nebo softwarem Microsoft Office.

Pro komplexnější reporting, kdy SCADA systém potřebuje generovat reporty v pravidelných časových intervalech (například: první report je vytvořen ráno, než začne pracovat nová směna, výstupním formátem může být třeba PDF soubor a e-mailem je odeslán skupině uživatelů) se nabízí integrovaná funkce Crystal Reports. V Geo SCADA se vytvoří Crystal Report šablona a přiřadí se k ní objekt plánovač, vše bez nutnosti psát kód nebo skript. Toto velice usnadňuje vývoj a systém je přehledný a usnadňuje údržbu.

Vnitřní schéma funkce Crystal Reports