X
GO

Integrované vývojové prostředí

Jak často jste se ptali, kde je poslední verze konfigurační databáze systému xy? To se vám nikdy se systémem Geo SCADA nestane, jelikož je konfigurační databáze součástí Geo SCADA serveru. Každá pracovní stanice může přepínat mezi provozním a vývojovým režimem jednoduchým přepínačem, který je povolen v závislosti na uživatelských právech jednotlivých (nebo skupiny) uživatelů. Okno klientské aplikace Geo SCADA, nazývané „ViewX“, je více účelové a všechny pracovní stanice mohou být použity současně pro vývoj.

Vývojové prostředí je jedinečné, Geo SCADA databáze poskytuje objektově orientovanou konfiguraci. Tento koncept je velmi praktický, umožňuje vytváření struktury databáze, která je podobná fyzickému uspořádání systému zákazníka. Například stanice, která obsahuje několik zařízení a každé z nich několik měření resp. stavů reprezentovaných proměnnými. Pokud je takto navržena, nastavení uživatelských práv a filtrování alarmů je snadno odvozeno na základě hierarchie databáze a šetří čas na údržbu, pro případ, kdy je přidán nebo odebrán objekt či uživatel. Další výhodou v objektově orientované konfiguraci SCADA systému je definování zařízení/objektů. Je možno zapouzdřit zařízení/objekt s veškerou SCADA konfigurací, kterou je nutno definovat: grafické stránky, proměnné, alarmy, přesměrování, historian, zabezpečení, trendy, reporty, logiku, atd. V případě více zařízení/objektů se vytvoří konfigurace jako „šablona“ a poté se vytváří „instance“ pro každé jednotlivé zařízení/objekt. Tímto způsobem je možno ušetřit 75-90% prostředků na vývoj projektu.

Příklad hierarchie databáze a šablon

Hierarchie projektu              Šablony (červené složky) s instancemi (zelené složky) a zobrazený obsah instance