X
GO

Integrovaná platforma

Geo SCADA server má integrovány všechny hlavní softwarové komponenty potřebné pro typický SCADA systém. Tím jsou ušetřeny náklady za přídavné licence, ale také je zjednodušena konfigurační práce a zkracuje se čas vývoje systému před jeho nasazením. Níže uvedený obrázek ukazuje vnitřní struktura  Geo SCADA serveru (vyznačen černým rámečkem). Středem je real-time databáze, kterou aktualizují data koncentrátorů nebo komunikačních ovladačů. Z obrázku je patrné, že existuje široká nabídka IO serverů od Kepware pro PLC zařízení až po AES pro měřiče průtoku ropy & plynu, RTU stance a nativní ovladače pro protokoly dle průmyslových standardů jako jsou MODBUS, DNP3, IEC870, OPC atd. Pro správu výkonu sítě a serveru jsou k dispozici SNMP a ICMP ovladače ideální pro monitorování síťových zařízení, jako jsou datová rádia, síťové switche/routery, UPS atd. a ovladač pro monitorování výkonu podobný Správci úloh v systému Windows, které umožňuje sledovat real-time trendy a alarm všech proměnných v operačním systému na serverovém PC.

Real-time databáze běží v paměti serveru a obsahuje celou řadu metadat, jako jsou časové značky, příznaky kvality, alarmní stavy apod. V případě výpadku komunikace s PLC/RTU se příznak kvality pro všechna příslušná data změní na "Poslední známá hodnota" a hodnota proměnné zůstane zobrazena (jinou barvou písma), proto má operátor stále představu o tom, co se v procesu děje.

Alarmování a historian jsou atributy objektu bod, proto není potřeba žádné další nastavení, jen zaškrtnutí příslušného políčka. Historian je integrovanou součástí Geo SCADA serveru, proto může být, v případě potřeby, archivován každý bod. Historian je z výkonnostních důvodů v proprietárním formátu, ale je přístupný pomocí standardních rozhraní, jako je OPC HDA, ODBC a OLE-DB. Je založen na událostech s možnostmi komprese dat, proto je možno nastavit členitost ukládaných dat. Geo SCADA obsahuje také objekt archivace, který umožňuje vybrat část historických dat a archivovat na externí disk nebo SAN.
 

Geo SCADA má integrovanou záloha serveru - objekt Backup. Ten umožňuje online zálohovat databázi. Záloha se může provádět automaticky (pomocí plánovače) nebo ručně využitím metody objektu. Proces zálohy zkopíruje všechny důležité soubory:

 

 • Databáze: Metadata, Struktura, Konfigurace a Data
 • Historická data
 • Data Událostního deníku
 • Data Konfiguračních změn

Ve stručnosti, hlavní komponenty, které jsou začleněny do Geo SCADA serveru jsou:

 • Real-time databáze s příznaky bodů, jako jsou časová značka a příznak kvality
 • Vestavěné ovladače protokolů pro všechna PLC, čítače průtoku plynu, RTU stanice
 • Integrovaný událostní historian s možností komprese
 • Alarmní a událostní databáze, která je kompatibilní s SQL dotazy
 • Přesměrování kritických alarmů na e-mail nebo SMS textové zprávy
 • Integrovaný webový server bez nutnosti konverze grafických stránek
 • Reportní nástroje Crystal Report s možností plánování reportů
 • Otevřená průmyslová standardní rozhraní, jako OPC, ODBC, .NET pro integraci s podnikovými systémy