X
GO

Integrace s business systémy

Geo SCADA je otevřená SCADA platforma s mnoha možnostmi integrace s podnikovými systémy. Pokud si přejete navigaci mezi aplikacemi kliknutím na objekt, Geo SCADA grafické stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné aplikace. Totéž platí pro opačný směr, tentokrát by hypertextový odkazem bylo URL a zobrazí příslušnou webovou stránku ve WebX. Toto je vhodné pro navigaci mezi GIS, bilančním systémem a SCADA systémem.

Integrace dat se obvykle provádí na úrovni databáze a Geo SCADA real-time databáze; alarmní/událostní databáze a historian jsou dostupné pomocí standardních SQL a ODBC nebo OLE-DB technologií. Databáze třetí strany, jako je například SQL Server, Oracle, apod., může pravidelně volat stored procedury pro dotazování Geo SCADA serveru na všechna potřebná data. Naopak, Geo SCADA může posílat data ven databázím třetích stran na základě příkazu operátora, události, nebo pravidelně prostřednictvím objektu plánovač.

OEM partneři a velcí systémoví integrátoři, kteří chtějí přenášet konfiguraci SCADA systému nebo hromadně konfigurovat, mohou využít OLE Automation rozhraní založené na .NET. OEM může využívat Excelovské makro pro celkovou konfiguraci Geo SCADA databáze během několika minut. Systémový integrátor může vyvinout migrační aplikaci, která vyčítá konfigurační soubory z existujícího SCADA systému a pak přes OLE Automation rozhraní vytváří objekty v Geo SCADA.

Diagram zobrazuje rozhraní, které může být využíváno externími aplikacemi